Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/greenleczyca/ftp/www/blaszczykpogrzeby/index.php:1) in /home/greenleczyca/ftp/www/blaszczykpogrzeby/index.php on line 13
Pogrzeby Błaszczyk - Łęczyca usługi pogrzebowe

PORADNIK


Co należy zrobić w przypadku zgonu:

• Jeśli zgon nastąpił w domu należy:
- Wezwać pogotowie ratunkowe lub lekarza rodzinnego w celu stwierdzenia śmierci i wypisania dokumentu (karty zgonu) potwierdzającego zgon.
- Wezwać Zakład Pogrzebowy, aby przewiózł Zmarłego do chłodni.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu należy:
- Uzyskać kartę zgonu od lekarza prowadzącego

Następnie w obu przypadkach należy:
- Z kartą zgonu zgłosić się do Zakładu Pogrzebowego celem uzyskania potrzebnych informacji i ustalenia dalszych czynności oraz formalności pogrzebowych

Jeśli zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku i ciało zostało zabezpieczone do dyspozycji Prokuratora należy:
- zgłosić się do Prokuratury po pisemne zezwolenie na odbiór ciała po sekcji lub zwolnienie z sekcji
-w przypadku sekcji po jej przeprowadzeniu kartę zgonu wystawia lekarz sądowy
- w przypadku odstąpienia przez Prokuratora od konieczności wykonania sekcji kartę zgonu wystawia lekarz, który był na miejscu zdarzenia i stwierdził zgon.

Akt Zgonu

Sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie nastąpił zgon na podstawie:
• Karty zgonu
• Dowodu osobistego Zmarłego
• Dowodu osobistego osoby zgłaszającej zgon
• Dowodu osobistego współmałżonka osoby Zmarłej (jeśli pozostawała w związku małżeńskim)

Zasiłek Pogrzebowy

ZUS – 4000 zł

Przysługuje w razie śmierci:
• Ubezpieczonego
• Osoby, która pobierała rentę lub emeryturę
• Osoby, która w chwili śmierci spełniała kryteria do pobrania renty lub emerytury
• Członka rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty

KRUS – 4000zł

Przysługuje w razie śmierci:
• Ubezpieczonego

Potrzebne dokumenty do uzyskania Zasiłku Pogrzebowego:

ZUS
• Rachunki:
- z Zakład Pogrzebowy
- od Księdza
- od Grobowego
• Akt zgonu
• Legitymacja emeryta/rencisty/jeśli Zmarły był osobą pracującą – zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie i odprowadzanie składek do ZUS-u

KRUS
• Rachunek z Zakładu Pogrzebowego
• Akt zgonu
• Legitymacja emeryta/rencisty lub odcinek potwierdzający wpłatę składki

W nietypowych przypadkach o dodatkowych dokumentach potrzebnych do uzyskania zasiłku pogrzebowego, poinformuje pracownik Zakładu Pogrzebowego.